IMG_20180504_182554


Maltéz – zanedbaná a zadredovaná srst, nelze jinak nežli krustu srsti odholit – PO