30124026_10211308405974527_750304849303699456_n


Trimování – dočaskář z Kamenické kauzy